• en tvåårig utvecklingsprocess för nyckelledare och pastorer i den lokala församlingen. Församlingen är både navet och målet i utbildningen. Målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för att leda i utveckling, förändring och svårigheter.
  • format utifrån erfarenheter i Träning för Tillväxt, Pastorsakademin och en mängd enskilda och gemensamma samtal med ideella ledare i församlingarna.
  • en web/distans utbildning där den lokala utvecklingen varvas med gemensamma mötesplatser, fyra lördagar med föreläsningar, samtal och gemenskap. Den större delen av utbildningen är gemensam för alla och en mindre del kommer att vara inriktad på mer handfasta och konkreta verktyg inom fem olika spår: Leda och Styra, Kreativ Kommunikation, Under 20, Mission, Andlig tjänst.
  • kan följas på flera nivåer och ger möjlighet till 20 HP via högskolan HLT i Oslo.

Följ vad som händer genom att gå in och Gilla Pingst Ledarutveckling på Facebook!

Klicka här för att ladda ner informationsmaterial